Đài Loan

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Ống cao su bố vải vỏ màu xanh, vỏ sần nén khí, dẫn nước Đường kính: 6.5, 8, 9.5, 13, 16, 19, 25, .....

Ống nhựa dùng để nén khí, phun sương Màu trắng. 100m/cuộn Đường kính fi 6, 8, 10 .....

Ống cao su 25m/cuộn gồm súng phun, đầu phun, cút nối .....

call us